โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทิไซด์    
   


ผู้ปกป้อง – มาตรฐานมืออาชีพสำหรับปกป้องบ้าน

แนวป้องกันปลวกโปรธอร์  เมื่อใช้โปรธอร์ตามความเข้มข้นที่แนะนำ ปลวกจะไม่สามารถตรวจจับ โปรธอร์ ได้ โดยจะทำอุโมงค์ทางเดินเข้ามาในแนวป้องกัน  เนื่องจากปลวกไม่สามารถตรวจจับโปรธอร์ที่ฉีดพ่นลงดินได้ พวกมันจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเมื่อปลวกทำอุโมงค์ทางเดินเข้ามาในแนวดินที่มีการใช้โปรธอร์ พวกมันจะตายจากการสัมผัสกับโปรธอร์

การส่งต่อเหมือนไวรัสของโปรธอร์  เมื่อปลวกทำอุโมงค์ทางเดินอย่างไม่รู้ตัวเข้ามาในแนวดินที่มีการใช้โปรธอร์ พวกมันจะสะสมโปรธอร์ไว้ภายนอกของร่างกาย  โปรธอร์จะไม่ฆ่าพวกมันในทันที  ดังนั้นเมื่อปลวกสัมผัสกับดินที่ใช้โปรธอร์ การทำให้เป็นพิษช้าๆของโปรธอร์จะทำให้ปลวกมีช่วงเวลาหลังจากที่สัมผัสโปรธอร์แล้วไปส่งต่อโปรธอร์เหมือนเชื้อไวรัสให้กับประชากรตัวอื่นๆในรังที่ไม่ได้สัมผัสโปรธอร์

เพราะปลวกเป็นแมลงสังคมมีพฤติกรรมทำความสะอาดให้กันและกัน ปลวกที่ได้รับโปรธอร์จะกลายเป็นพาหะส่งต่อโปรธอร์ให้ตัวอื่นก่อนที่พวกมันจะตาย  การแพร่เชื้อโปรธอร์จากตัวสู่ตัวซึ่งปลวกไม่สามารถตรวจจับได้และหลีกเลี่ยงได้ เราเรียกว่าการส่งต่อเหมือนไวรัสของโปรธอร์ และยังไม่จบแค่นั้น….

ปลวกมีพฤติกรรมกินกันเอง เมื่อปลวกตัวหนึ่งตาย ตัวอื่นในรังจะรีบกินมันอย่างรวดเร็ว ดังนั้นตัวอื่นในรังซึ่งไม่รู้ว่ามีโปรธอร์อยู่ที่ซากของเพื่อนที่กำลังกินอยู่ก็จะตายต่อเนื่องเป็นจำนวนมากจากผลของโปรธอร์ อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อปลวกจำนวนเล็กน้อยของรังมาสัมผัสโปรธอร์แล้วกลายเป็นฝันร้ายของปลวกจำนวนมากของรังนั้น

โล่ห์ป้องกันปลวกโปรธอร์ สารออกฤทธิ์ของโปรธอร์มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวในการจับกับเม็ดดิน นักเคมีเรียกคุณสมบัติพิเศษนี้ว่า Hysteretic Binding  หมายถึง โปรธอร์จะจับกับเม็ดดินอย่างช้าๆ แต่เมื่อมันจับกับเม็ดดินจะจับแน่นมาก ซึ่งทำให้โปรธอร์กระจายลงดินได้ดีขึ้น และท้ายที่สุดเมื่อหยุดเคลื่อนที่มันจะจับกับเม็ดดินรอบๆนั้นแน่นมาก ทำให้มั่นใจว่าแนวป้องกันปลวกโปรธอร์ของท่านจะคงอยู่ในบริเวณนั้นเป็นเวลานาน เพื่อฆ่าปลวกต่อไป  ผลของ Hysteretic Binding เป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้มั่นใจว่าโล่ห์ป้องกันปลวกที่สร้างขึ้นรอบๆบ้านของท่านสมบูรณ์และต่อเนื่องเท่าที่เป็นไปได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:

โบรชัวร์สำหรับท่านเจ้าของบ้าน

เอกสารข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ฉลากผลิตภัณฑ์

   
         
      เราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ  
  PRIVACY POLICY